FINLANDIA BLOGI:

Yrittäjä: tunne sosiaaliturvasi

Yrittäjän ajatukset ovat usein myynnin kasvattamisessa sekä liiketoiminnan kehittämisessä, ja niin pitääkin olla. Yrittäjyys on kuitenkin kokonaisvaltainen elämäntapa, jossa on omat lainalaisuutensa ja erityispiirteensä. Esimerkiksi sosiaaliturvasta on hyvä tietää ainakin perusasiat, jotta voi rauhassa keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Yrittäjän sosiaaliturvan taso riippuu pitkälti yrittäjän omista päätöksistä. Yrittäjän lakisääteinen sosiaaliturva muodostuu lakisääteisestä YEL-vakuutuksesta. Monesti on yrittäjän itsensä kannalta taloudellisesti hyödyllistä miettiä vapaaehtoisia ratkaisuja lakisääteisten vakuutuksien rinnalle. Näin yrittäjällä on mahdollisuus saada itselleen joustavampi, kattavampi sekä ennen kaikkea yksilöllisempi turva niin eläkkeen, vakavan sairauden kuin työkyvyttömyydenkin varalle.

YEL-maksuja ei rahastoida sinulle

Yrittäjän keskimääräinen työtulo 21 900 euroa (YEL). Vuonna 2021 valtio vastaa arviolta 30 prosentista yrittäjän eläkelain YEL:n mukaan kertyneistä eläkkeensaajille maksetuista eläkkeistä. Valtio korvaa yrittäjäeläkelakien mukaisista maksetuista eläkkeistä sen osuuden, joka ylittää yrittäjiltä kyseisenä vuonna kerättyjen eläkemaksujen summan. YEL- työtulot eivät riitä edes nykyisten eläkkeiden maksuun. YEL- sijoitukset siis eivät voi tuottaa mitään, koska niitä ei sijoiteta tulevaisuuteen.

Yrittäjän kokonaisturva

Koska yrittäjä useimmiten valitsee varsin alhaisen YEL-työtulon, tätä pitää usein kompensoida jotenkin. Muutoin on vaarana, että yrittäjän eläke- ja muu sosiaaliturva jää hyvin alhaiselle tasolle. On järkevää vakuuttaa itsensä vakavan sairauden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalle. Jo varsin kohtuullisella vakuutusmaksulla saa merkittävän lisäturvan. Vakuutusmaksut ovat lisäksi useimmiten yritykselle verovähennyskelpoisia.

Kannattaa myös laskea, minkä verran yritys pystyy sijoittamaan tulovirroistaan kuukausittain. Myös näistä sijoituksista on yrityksen mahdollista saada verovähennyskelpoisia, kunhan vain sijoittamisen väline on valittu oikein.

Jokaisen tilanne on yksilöllinen

Jokaisen yrittäjän ja yrityksen tilanne on erilainen ja näin ollen henkilökohtainen palvelu ja yksilöllinen tilannekartoitus on erittäin tärkeää. Näin voidaan löytää parhaalla mahdollisella tavalla sopivat ratkaisut eri tilanteisiin turvata yrittäjän perheen talous niin äkillisen sairauden, työkyvyttömyyden kuin kuolemankin varalta. Kartoituksen ja suunnittelun avulla pystytään myös rakentamaan taloudellista turvaa ja vakavaraisuutta eläkepäivien turvaksi.

petteri-honkonen-kuva-ja-yhteystiedot(1)
paavo-kuronen-kuva-ja-yhteystiedot