VAURAUS SYNTYY YRITTÄMISESTÄ JA SÄÄSTÄMISESTÄ

YHTEYSTIEDOT JA VALVONTAVIRANOMAINEN

Finlandia Group Oyj (Y-tunnus 1629475-2)
Eteläranta 20, 00130 Helsinki
Puhelin 020 710 7700
Fax 020 710 7701
www.finlandiagroup.fi
asiakaspalvelu@finlandiagroup.fi

Finlandia Rahastoyhtiö Oy (2324560-9)
Eteläranta 20, 00130 Helsinki
Puhelin 020 710 7720
Fax 020 710 7750
www.finlandiagroup.fi

Finlandia Group Oyj:n sijoituspalvelulain (747/27012) mukaista toimintaa ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastolain mukaista sijoitusrahastotoimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51 (vaihde), faksi 010 831 5328. Lisätietoja: www.finanssivalvonta.fi.

Finlandia Group Oyj:n käyttämät sidonnaisasiamiehet

Finlandia Group Oyj tarjoaa alla mainittuja sijoitus- ja oheispalveluja myös sijoituspalvelulain (747/27012) mukaisten sidonnaisasiamiestensä välityksellä. Sidonnaisasiamiehet voivat:

1) vastaanottaa ja välittää Finlandia Group Oyj:n tarjoamiin sijoitus- ja oheispalveluihin liittyviä asiakkaiden ohjeita ja toimeksiantoja, 2) välittää Finlandia Group Oyj:n tarjoamia rahoitusvälineitä asiakkaille, ja 3) markkinoida Finlandia Group Oyj:n tarjoamia sijoitus- ja oheispalveluja.

Finlandia Group Oyj:n sidonnaisasiamiehet toimivat myös Finlandia-konserniin kuuluvan Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastolaissa tarkoitettuna asiamiehenä.

Tarkemmat tiedot sidonnaisasiamiehistä on saatavilla Finlandia Group Oyj:n ylläpitämästä julkisesta rekisteristä, joka on nähtävillä yhtiön toimipaikassa osoitteessa Eteläranta 20, 00130 Helsinki.

Finlandia ja sen tarjoamia palveluita koskevat tiedot

Tietoa Finlandiasta, tuotteista ja palveluista

Tiedot vakuutusedustajasta

Asiakassuhteen yleiset ehdot

Varainhoidon yleiset ehdot

Asiakasluokittelu

Etämyynnin ennakkotiedot

Finlandia-rahastoja koskevat tiedot

Finlandia-rahastojen avaintietoesitteet, rahastoesitteet, rahastojen säännöt ja rahastojen kuukausiraportit ovat saatavilla Rahastot-osiossa.

Strukturoituja tuotteita koskevat tiedot

Strukturoituja tuotteita koskevat tiedot ja arvostukset ovat saatavilla myynnissä olevien tuotteiden osalta Ajankohtaiset sijoitusideat -osiossa ja muiden tuotteiden osalta kirjautumisen takana Finlandia Online -verkkopalvelussamme.