Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

  Finlandia Group / 27.05.2022

  Finlandia Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.6.2022 klo 10. Kokous pidetään yhtiön toimitiloissa osoitteessa Eteläranta 20, 00130 Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

  Voitonjakoehdotus

  Hallitus esittää yhtiökokoukselle voitonjaon osalta, että vuodelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.6.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 30.6.2022.

  Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.6.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 10.6.2022 kello 16.00 mennessä.

  Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@finlandiagroup.fi ja kirjeitse osoitteeseen Finlandia Group Oyj, yhtiökokous, PL 1069, 00101 Helsinki.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  Hallitus

  Artikkelit

  Lisää artikkeleita

  Ørsted: kestävän kehityksen energia

  Lue lisää

  Alfen Beheer: sähköautobisneksen menestyvä moniottelija

  Lue lisää

  MIPS ylsi tavoitteisiinsa

  Lue lisää