Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

  Finlandia Group / 20.01.2023

  Finlandia Group Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle käsittelemään hallituksen osakeantivaltuutusta koskevaa päätösehdotusta 9.2.2023 kello 10 alkaen. Kokous järjestetään yhtiön toimitiloissa osoitteessa Eteläranta 20, 00130 Helsinki (2 krs.) 

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Hallituksen ehdotuksen mukaan valtuutuksen perusteella osakeanneilla voidaan tarjota merkittäväksi enintään 250.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa B-osaketta. Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksella olisi oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus olisi voimassa 31.12.2024 asti. 

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.1.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

  Yhtiökokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 6.2.2023 klo 16 osoitteeseen asiakaspalvelu@finlandiagroup.fi

  Helsingissä 20.1.2023 

  Hallitus

  Artikkelit

  Lisää artikkeleita

  Kari Voutilainen: ajan kanssa

  Lue lisää

  Markkinakatsaus maaliskuu 2023

  Lue lisää

  Novo Nordisk: taistelu kroonisia sairauksia vastaan

  Lue lisää