OLE OMAN ELÄMÄSI POMO

Oman elämänsä pomot

Joukossamme on ihmisiä, jotka ottavat tulevaisuudestaan isomman vastuun kuin muut. He eivät tyydy odottamaan mitä elämä antaa ja tulevaisuus tuo. He muok­kaavat itse elämäänsä työllä, jota tekevät omilla ehdoillaan. Heidän onnistumi­sensa luo mahdollisuuksia myös kaikille muille. He ovat yrittäjiä. Sanotaan, että he pelastavat Suomen. Niinkin varmasti tapahtuu, mutta ennen kaikkea jokai­nen yrittäjä on oman elämänsä pomo. Jokaisella on yrittämiseen omat syynsä ja oma yrittäjän tarinansa. Kaikki ne ovat kertomisen arvoisia. Kaikista niistä voi oppia jotain. Kaikki ne antavat uskoa siihen, että ihminen voi itse tehdä oman tulevaisuutensa.

YRITTÄJÄT YRITTÄJIEN PALVELUKSESSA 

Suuri osa asiakkaistamme on yrittäjiä, ja itse yrittäjinä ymmärrämme heidän ta­paansa ajatella. Yrittäjän tulevaisuuden turvan ja verotuksen ymmärtäminen sekä erilaisten sijoitustuotteiden hyödyntäminen tekee yrittämisestä taloudel­lisesti huomattavasti palkitsevampaa. Toimintatapamme sopii myös muille yrit­täjähenkisille asiakkaille. Tärkeintä on, että haluat asettaa omalle taloudelliselle tulevaisuudellesi tavoitteet ja pyrkiä niiden toteuttamiseen määrätietoisesti.

MIKA MANNINEN
Hallituksen puheenjohtaja