Ajallinen hajauttaminen kannattaa epävarmuuden vallitessa

  Jesse Järvinen / 18.10.2022

  Ajallinen hajauttaminen kannattaa epävarmuuden vallitessa. Silloin hyödytään myös laskevista kursseista.

  Sijoittamisessa riski ja tuotto seuraavat toisiaan. Yhtä ei ole ilman toista. Riskiä voi toki olla tarjolla ilman merkittävää tuottoa, mutta sijoitusmarkkinoilta ei pääsääntöisesti ole saatavilla tuottoa ilman riskiä. Riskiä voidaan kuitenkin pienentää pienentämättä tuottoa.

  Hajauttaminen on tähän hyvä perustyökalu. Hajauttamista voi harjoittaa maantieteellisesti tai jakamalla sijoituksensa eri sijoitusinstrumenttien, toimialojen tai yhtiöiden välille. Tällöin pienennetään sijoitukseen liittyvää riskiä pienentämättä tuottoa.

  Ajallisella hajautuksella pyritään puolestaan torjumaan markkinoiden epävarmuuteen ja niiden seuraavaan liikahdukseen eli sijoitusajankohtaan liittyviä riskejä. 

  Kukaan sijoittaja ei halua ostaa laskevan markkinan kurssihuipulta

   

  Ajallisessa hajauttamisessa ostoja tehdään eri ajankohtina. Kukaan sijoittaja ei halua ostaa laskevan markkinan kurssihuipulta – eikä joutua katselemaan pääomansa hupenemista sijoituksen alkuvaiheessa ennen uuden nousun alkamista. Jakamalla ostot pidemmälle aikavälille vältytään tällaiselta antikliimaksilta. Samalla päästään hyödyntämään myös ostopaikat kurssien pohjalukemista.

  Ajallinen hajauttaminen tarkoittaa käytännössä yhden suuren kertasijoituksen sijoittamista useammassa pienemmässä kertaerässä pidemmällä aikavälillä.

  Monelle työssäkäyvälle tai yrittäjälle ajallinen hajauttaminen on yksinkertaisesti sijoittamista kerran kuussa palkanmaksun yhteydessä. Ostot hajautuvat näin ajallisesti vuosien varrella.

  Kertasijoituksen tekevä ei hajauta ajallisesti vaan sijoittaa koko rahasummansa tietyllä hetkellä. Esimerkiksi perinnön tai yritysjärjestelystä saadun varallisuuden sijoittaminen kerralla ei ota huomioon ajallista hajauttamista, vaan kyseessä on yhden suuren kertasijoituksen sijoittaminen yhtenä ajanhetkenä.

  Työkalu epävarmuutta vastaan

  Pari käytännön esimerkkilaskelmaa finanssikriisin ajoilta osoittavat ajallisen hajautukset hyödyt.

  Esimerkissä on käytetty MSCI Maailma -indeksiä ilman merkintä- ja hallinnointipalkkioita. Ensimmäinen sijoitus on tehty 1.1.2008 aikasarjan alussa ja ajalliset hajautukset on toteutettu jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä 10 ja 20 kuukauden aikahorisonteilla.

  Paras tuotto kuuden vuoden aikahorisontille on saatu hajauttamalla alkuperäinen sijoitus (10 000 euroa) kahdellekymmenelle kuukaudelle sijoittaen 500 euroa per kuukausi. Kyseinen 10 000 euron sijoitus on kasvanut noin 15 000 euron arvoiseksi. Vastaavasti kertasijoituksella on kuudessa vuodessa päästy juuri ja juuri voitolle. Samalla on jouduttu kärsimään melkein alkuperäisen pääoman puolittuminen, mikä voi monelle sijoittajalle olla henkisesti raastavaa.

  Ajallista hajauttamista suositellaan siksi, että jos sijoittaa koko summan kerralla, on riski tulla ostaneeksi markkinoiden huipulla ja laskusta toipuminen voi kestää jopa vuosia – tässä esimerkissä kuusi vuotta.

  Varsinkin laskumarkkinassa ajallisen hajautuksen hyödyt ovat nähtävissä. Pohjaa on mahdotonta ajoittaa ja näin ajallisella hajautuksella väistämättä hyödytään laskevista kursseista. Ajallisen hajautuksen etuna onkin sijoitusajankohdan riskin pienentäminen koko sijoitettuun pääomaan nähden.

   

  Ajallinen hajauttaminen MSCI WORLD -indeksiin laskumarkkinassa

  2022-10-12-Ajallinen-Hajauttaminen-kaavio1-1

  Lähde: Finlandia Group, Bloomberg.

  Kertasijoitus on riskisempi

  Riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä. Kun kertasijoitus on isompi, myös tuotto voi olla suurempi.

  Seuraavassa esimerkissä markkinat kulkevat tasaisesti ylöspäin. MSCI Maailma -indeksiin on sijoitettu samaisella kolmella strategialla, mitä edellisessä esimerkissä. Ensimmäinen sijoitus on tehty 1.1.2012 aikasarjan alussa ja ajalliset hajautukset toteutettu jälleen jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

  Paras tuotto kuuden vuoden aikahorisontille on saatu sijoittamalla alkuperäinen sijoitus (10 000 euroa) kerralla. Kyseinen 10 000 euron sijoitus on kasvanut noin 18 000 euron arvoiseksi. Myös ajallisella hajautuksella on päästy erinomaisiin tuottoihin, mutta ei yhtä suuriin kuin kertasijoituksella.

   

  Ajallinen hajauttaminen MSCI WORLD -indeksiin nousumarkkinassa

  2022-10-12-Ajallinen-Hajauttaminen-kaavio2-1

  Lähde: Finlandia Group, Bloomberg.

  Kertasijoituksen hyödyt ovat nousumarkkinassa ilmeiset verrattuna ajalliseen hajauttamiseen. Olennaista on kuitenkin huomata, että sijoittaja ei joudu kokemaan ajallisessa hajauttamisessa merkittäviä pääoman laskuja sijoitushorisontin alkupuolella. Tämän vuoksi ajallinen hajauttaminen sopiikin monelle sijoittajalle paremmin. Suurin hyöty on monelle ajallisen hajauttamisen tuoma mielenrauha, kun sijoitussumma on iso ja ollaan sijoitushorisontin alkumetreillä.

  Täydellisellä ajoituksella voi päästä erinomaisiin tuottoihin, sillä pohjilta ostaessa tuotot olisivat luonnollisesti olleet parhaat. Sijoittajan kannattaakin siirtyä markkinoille, kun markkinat ovat pohjilla, mutta ennen kaikkea välttää sijoitusten myyntiä tällaisina hetkinä. Myyminen pohjilla on varmin tapa tuhota oma pääoma.

  Ajallisesti hajauttaen vai kerralla sisään?

  Mikäli sijoitettavia varoja on kerralla enemmän käytettävissä, on syytä miettiä tullaanko markkinaan sisään isolla kertasijoituksella vai jaetaanko sijoituspääoma osiin ajallisesti hajauttamalla. Näissä pohdinnoissa Finlandia Groupin varainhoidon ammattilaiset osaavat auttaa.

  Artikkelit

  Lisää artikkeleita

  Markkinakatsaus kesäkuu 2024

  Lue lisää

  Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.6.2024

  Lue lisää

  Kiinteistörahastojen tuottopotentiaali jäämässä korkosijoitusten jalkoihin

  Lue lisää