Asiakasinformaatio

  Yhteystiedot ja valvontaviranomainen

  Finlandia Group Oyj

  Y-tunnus 1629475-2
  Puhelin 020 710 7700
  Fax 020 710 7701 

  Finlandia Rahastoyhtiö Oy

  Y-tunnus 2324560-9
  Puhelin 020 710 7720
  Fax 020 710 7750

  Käyntiosoite:

  Eteläranta 20, 00130 Helsinki
  Postiosoite: PL 1069, 00101 Helsinki
  www.finlandiagroup.fi
  asiakaspalvelu@finlandiagroup.fi

  Finlandia Group Oyj:n sijoituspalvelulain (747/27012) mukaista toimintaa ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastolain mukaista sijoitusrahastotoimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51 (vaihde), faksi 010 831 5328. Lisätietoja: www.finanssivalvonta.fi.

  Finlandia Group Oyj:n käyttämät sidonnaisasiamiehet

  Finlandia Group Oyj tarjoaa alla mainittuja sijoitus- ja oheispalveluja myös sijoituspalvelulain (747/27012) mukaisten sidonnaisasiamiestensä välityksellä. Sidonnaisasiamiehet voivat:

  1. vastaanottaa ja välittää Finlandia Group Oyj:n tarjoamiin sijoitus- ja oheispalveluihin liittyviä asiakkaiden ohjeita ja toimeksiantoja,

  2. välittää Finlandia Group Oyj:n tarjoamia rahoitusvälineitä asiakkaille, ja

  3. markkinoida Finlandia Group Oyj:n tarjoamia sijoitus- ja oheispalveluja.


  Finlandia Group Oyj:n sidonnaisasiamiehet toimivat myös Finlandia-konserniin kuuluvan Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastolaissa tarkoitettuina asiamiehinä.

  Tarkemmat tiedot sidonnaisasiamiehistä on saatavilla Finlandia Group Oyj:n ylläpitämästä julkisesta rekisteristä, joka on nähtävillä yhtiön toimipaikassa osoitteessa Eteläranta 20, 00130 Helsinki.

  Finlandiaa ja sen tarjoamia palveluita koskevat tiedot

  Asiakasluokittelu

  Asiakassuhteen yleiset ehdot

  Etämyynnin ennakkotiedot

  Kestävyysraportti

  Kestävän sijoittamisen periaatteet

  Rahastosäästösopimuksen yleiset ehdot

  Saavutettavuuspalaute

  Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen 51-artiklan mukaiset tiedot 2022 

  Tiedot vakuutusedustajasta

  Tietoa Finlandia Group -konsernista ja sen tarjoamista palveluista

  Tietoa sijoituksiin liittyvistä kuluista 

  Tietosuojakäytännöt

  Toimeksiantojen hoitamista koskevat periaatteet

  Varainhoidon yleiset ehdot


  Finlandia-rahastoja koskevat tiedot

  Finlandia-rahastojen avaintietoesitteet, rahastoesitteet, rahastojen säännöt ja rahastojen kuukausiraportit ovat saatavilla Rahastot-osiossa.