Erikoissijoitusrahasto Finlandia Asset Allocatorin sääntömuutos

  Finlandia Group / 05.01.2023

  Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 2.12.2022 päättänyt hallinnoimansa erikoissijoitusrahasto Asset Allocatorin sääntömuutoksista. Finanssivalvonta on hyväksynyt rahaston nimenmuutoksen ja sääntömuutokset sisältämän markkinointi-ilmoituksen 5.1.2023.
   
  Sääntömuutoksen myötä rahaston nimi on erikoissijoitusrahasto Finlandia Asset Allocator 75. Rahaston sijoituspolitiikkaa päivitettiin osake- ja korkosijoitusten painotusten osalta niin, että nykyisin normaalijakauma on noin 75 % osakesijoituksia ja 25 % korkosijoituksia. Sijoituskohteita koskevia määräyksiä muutettiin niin, että ne mahdollistavat laajemmin sijoitusrahastojen ja ETF:ien käytön sijoituskohteena.
   
  Sääntömuutokset astuvat voimaan 10.2.2023.
  Sääntömuutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.
  Rahaston päivitetyt säännöt löytyvät voimaantulopäivänä verkkosivuilta osoitteesta https://finlandiagroup.fi/finlandia-rahastot 

  Lue lisää:

  Sijoitusrahasto Finlandia Laatuyhtiöt sääntömuutos

  Lue lisää

  Sijoitusrahasto Finlandia 2030 sääntömuutos

  Lue lisää

  Yritysten ja yrittäjäperheiden asialla – Vesa Engdahl Finlandia Rahastoyhtiön toimitusjohtajaksi

  Lue lisää