Finlandia Korkotuotto -rahastolle kaksi arvostettua Lipper-palkintoa Pohjoismaiden parhaana

  Finlandia Group / 03.05.2024

  Finlandian Korkotuotto -rahasto on saanut arvostetun Lipper-palkinnon kahdessa kategoriassa. Rahasto palkittiin Pohjoismaiden parhaana kolmen ja kymmenen vuoden tarkastelujaksoilla.

  Salkunhoitaja Tommi Pietarisen hoitama Finlandia Korkotuotto Sijoitusrahasto on voittanut arvostetut Refinitiv Lipper Fund Awards Nordic 2024 -palkinnot kolmen sekä kymmenen vuoden tarkastelujaksoilla. 

  Rahastoa sen perustamisesta asti luotsannut Pietarinen on erityisen mielissään kymmenen vuoden kategorian voitosta. "Tämä on Korkotuotto-rahastollemme hieno kunnianosoitus. Korkoympäristö on ehtinyt kokea runsaasti muutosta kymmenessä vuodessa. Palkinto osoittaa rahaston strategian toimivuuden ja onnistumisen pitkällä aikavälillä erilaisissa markkinatilanteissa". 

  "Lipper-palkinnot ovat arvokas tunnustus pitkäaikaisesta onnistuneesta työstä Korkotuotto-rahastomme hoidossa. Sama korkeatasoinen osaaminen tuo arvoa asiakkaillemme myös laajemmin varainhoitosalkuissamme ja yhdistelmärahastoissamme, joissa korkosijoitukset ovat tärkeässä roolissa osana kokonaisvaltaista varainhoitoa", Finlandia Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Vesa Engdahl kommentoi palkintoja.

  Refinitiv jakaa vuosittain Lipper-palkintoja rahastoille, jotka ovat verrokkeihinsa nähden osoittaneet johdonmukaista ja vahvaa tuottoa riskitasoonsa suhteutettuna. Lipper-palkinnot myönnetään niille rahastoille, jotka ovat saavuttaneet parhaan Lipper Leader for Consistent Return -luokituksen omassa sarjassaan. Kyseessä on itsenäinen, kvantitatiivinen ja riskikorjattu luokitus, jossa rahaston tuottohistoriaa tarkastellaan 3, 5 ja 10 vuoden aikajaksoilla. 

  Finlandia Korkotuotto on tehokkaasti hajautettu, korkomarkkinassa tuottohakuinen korkosijoitusrahasto, joka kykenee reagoimaan nopeasti korkomarkkinoiden muutoksiin. Finlandia Korkotuotto -rahastolla on viiden tähden luokitus kaikilla Morningstarin arvioimilla ajanjaksoilla: kolmen, viiden ja kymmenen vuoden osalta. Suomen Sijoitustutkimuksen maaliskuun 2024 rahastoraportilla rahasto on luokkansa paras kolmen, viiden ja kymmenen vuoden tuotoilla mitattuna.* 

  Voit tutustua rahastoon tarkemmin tästä.

  Viittaukset(*)
  Rahaston Morningstar-vertailuluokka: Morningstar rahastoluokka TM, Korko pitkä yhdistelmä, euro. Morningstar Rating sekä rahaston prosentuaalinen ranking vertailuluokassaan kolmen, viiden ja kymmenen vuoden vertailujaksoilla per 30.4.2024, lähde: Morningstar. Vertailuluokka Suomen Sijoitustutkimuksen rahastoraportissa: Pitkä korko: luokitellut yrityslainat euroalue.

  Tämä kirjoitus ei ole eikä sitä ei pidä käsittää sijoitussuositukseksi tai -neuvoksi, eikä kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoittaja vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta ja näiden vaikutuksesta verotukseen. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tästä syystä huolellisesti perehtyä kaikkiin tuotekohtaisiin materiaaleihin sekä tarvittaessa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että rahoitusvälineiden tuottojen historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista.

  Artikkelit

  Lisää artikkeleita

  Markkinakatsaus kesäkuu 2024

  Lue lisää

  Kiinteistörahastojen tuottopotentiaali jäämässä korkosijoitusten jalkoihin

  Lue lisää

  Markkinakatsaus toukokuu 2024

  Lue lisää