Markkinakatsaus joulukuu 2023

  Vesa Engdahl / 07.12.2023

  Osakemarkkinoilla vahva marraskuu - USA:n talous pärjää tuttuun tapaan Eurooppaa paremmin

  Parin heikon kuukauden jälkeen osakemarkkinoilla nähtiin vahva marraskuu. Maailman osakemarkkinoiden kehitystä kuvaava MSCI World -indeksi kohosi marraskuussa 9,2 % dollareissa, USA:n S&P500 8,9 % dollareissa % ja Euroopan Stoxx600 6,5 %. Euro-sijoittajan näkökulmasta kuukausi ei kuitenkaan ollut niin vahva kuin dollari-tuottojen perusteella näyttää. Dollari heikkeni suhteessa euroon peräti hieman runsaat 3 %, mikä söi dollarimääräisten sijoitusten tuottoja. Euroissa MSCI World jäi 6,1 % plussalle ja S&P500 5,8 %.

  Keskellä kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistuskautta syys-lokakuussa osakemarkkinat kokivat reippaan korjausliikkeen alaspäin. Yleisen kurssilaskun syytä oli turha hakea yritysten tulosjulkistuksista, ei ainakaan USA:n tapauksessa. Keskeisin osakemarkkinoita painanut tekijä oli USA:ssa koettu pitkien korkojen raju nousu. Marraskuussa USA:n korkopiikki kuitenkin tasoittui, mikä oli omiaan vahvistamaan osakekursseja. Tämän ohella osakkeita tuki nopeasti muuttuneet odotukset keskuspankkien rahapolitiikan asemoinnista. Inflaation hidastuessa sekä Fedin että Euroopan keskuspankin EKP:n ennustetaan laskevan ohjauskorkojaan ajallisesti aiemmin ja määrällisesti enemmän kuin vielä kuukausi tai pari sitten uskottiin.

  Markkinakatsaus-2023-12-kuva01

  Syys-lokakuussa USA:ssa nähty raju pitkien korkojen nousu tasoittumassa

  Lähde: Macrobond

   

  Keskeiset läntiset osakemarkkinat nousutrendissä, mutta ei Suomi

  Keskeiset kehittyneet osakemarkkinat kokivat pohjakosketuksensa jo vuosi sitten. Tähän joukkoon ei tosin voida laskea Suomea. Meillä osakemarkkinoiden lasku on kestänyt jo runsaat kaksi vuotta. Syyskuusta 2021 alkaen Helsingin pörssi on rakentanut kerta toisensa jälkeen uusia laskevia pohjia ja kurssit ovat tulleet alas parissa vuodessa runsaan neljänneksen. Viimeisen vuoden aikana maailman osakemarkkinat (MSCI World) ovat sen sijaan olleet nousutrendissä ja vahvistuneet lähemmäs 30 % vuoden 2022 lokakuun pohjista.

  Tätä kirjoittaessani maailman osakemarkkinat ovat kohonneet kuluvana vuonna 17 % (euroissa). Nousua on vauhdittanut erityisesti USA, missä S&P500-yhtiöiden kurssit ovat kivunneet 20 % (euroissa) vuoden 2023 alusta. Samaan aikaan Euroopan Stoxx600-indeksi on plussalla noin 10 % ja Suomen osakemarkkina pakkasella osapuilleen 9 %. Vuoden 2023 aikana USA:n osakemarkkinoiden kehitys on näin ollen ollut Eurooppaan verrattuna selvästi pirteämpää, mikä heijastelee alueiden välistä eroa yleisessä talouskehityksessä. USA:n talous on jälleen kerran selviytymässä heikosta talouskasvujaksosta Eurooppaa paremmin.

   

  Markkinakatsaus-2023-12-kuva02v3

  Osakemarkkinat kertovat talouksien kulkevan eri suhdannesyklin vaiheissa

  Lähde: Bloomberg

   

  USA:n talous kasvaa ja yritysten tulossykli vahvistuu

  USA:n talous on ollut hyvinkin vastustuskykyinen talouskasvun hidastumiselle ja taantumalle rahapolitiikan ennennäkemättömän kovasta kiristämisestä huolimatta. Vuoden kolmannen neljänneksen kokonaistuotannon kasvu yllätti positiivisesti ja talouskasvun odotetaan jatkuvan hyvänä myös jatkossa. USA:n työmarkkinat ovat edelleen vahvat ja palkansaajien ansiotulokehitys on suotuisaa. Tämä yhdessä korona-aikana kertyneiden säästöjen kanssa on tukenut yksityistä kulutusta. Yksityisen kulutuksen kasvu on vauhdittanut erityisesti palvelujen kysyntää. Sen sijaan teollisuudessa kasvumomentum on toistaiseksi heikko. USA:n makrotalouspohjaa voidaan kuitenkin kaikkinensa pitää tukevana. USA:ssa S&P500-yhtiöiden tuloskasvu päätyi plussalle vuoden kolmannella neljänneksellä. Ensi vuotta kohti mentäessä tuloskasvun odotetaan vahvistuvan. Tämä tarkoittaa yritysten tulossyklin olevan kääntymässä parempaan, mikä on omiaan tukemaan USA:n osakemarkkinoita.

  Euroalueen talous- tai yritysten tulosnäkymistä on vaikea maalata USA:n kaltaista positiivista kuvaa. Euroalueen talouskasvu on heikkoa. Sekä teollisuuden että palvelujen ostopäällikköindeksit ennakoivat kyseisille toimialoille ennemminkin supistumista kuin kasvua alkaneena talvena. Eurooppalaisten Stoxx600-indeksin yhtiöiden tulokset laskivat vuoden kolmannella neljänneksellä noin 15 % vuotta aiemmasta, eikä tulostaantuman odoteta hellittävän ennen ensi kesää. Talous- ja yritysten tulossyklissä euroalue kulkee näin ollen selvästi USA:ta jäljessä.

  Kuluvan vuoden osakemarkkinoiden käyttäytyminen heijastelee selvästi, kuinka merkittävästi talouden ovat toisistaan poikkeavissa suhdannevaiheissa. USA rakentaa pehmeää laskua ja yritysten tuloskasvu elpyy. Euroalueella talouskasvu on olematonta ja yritysten tuloskehitys heikkoa. Suomessa me tuskin vältymme taloustaantumalta alkaneena talvena ja pörssilistattujen yritysten tulosten ennustetaan supistuvan ensi vuoden jälkipuoliskolle saakka.

   

  Markkinakatsaus-2023-12-kuva03

  USA:n ostopäällikköindeksit lupaavat hyvää palvelualalle, mutta vaatimatonta kehitystä teollisuudelle

  Lähde: Macrobond

   

  Korkoliikkeet heilutelleet osakemarkkinaa

  USA:n pitkien korkojen raju nousu painoi alkusyksystä osakemarkkinoita molemmin puolin Atlanttia. USA:n 10-vuoden korko kipusi elokuun hieman yli 4 %:n tasolta 5 %:iin lokakuun lopulla. Tämä nosti osakkeiden tuottovaadetta ja sai sijoittajat huolestumaan kohonneiden korkojen negatiivisesta vaikutuksesta talouskasvuun ja yritysten tuloksentekoon. Viimeisen kuukauden aikana korkopiikki on osin tasoittunut. Tämä on siivittänyt osakemarkkinoita nousuun. Samaan aikaan myös arviot EKP:n ja Fedin rahapolitiikan asemoinnista ovat muuttuneet.

  Odotukset keskuspankkien ohjauskorkojen laskusta ovat aikaistuneet ja korkoja ennustetaan leikattavan enemmän vuoden 2024 kuluessa kuin vielä vähän aikaa sitten uskottiin. Tähän on vaikuttanut keskeisesti kuluttajahintojen nousun hidastuminen. USA:ssa kuluttajahinnat nousivat lokakuussa 3,2 %. Euroalueen inflaatio oli marraskuussa alustavien tietojen mukaan 2,4 %, mikä alkaa lähennellä keskuspankin asettamaa 2 % inflaatiotavoitetta. Etenkin euroalueella heikkenevä talouskasvu vähentää hintojen nousupainetta.

  Tällä hetkellä markkinat hinnoittelevat Fediltä ensimmäistä koronlaskua toukokuulle 2024 ja ohjauskoron ennakoidaan laskevan prosenttiyksiköllä (100 korkopistettä) vuoden 2024 loppuun mennessä. Ennustelaitoksen ovat julkaisseet lukuisia tätä rohkeampiakin näkemyksiä. Esimerkiksi Lontoossa päämajaansa pitävä riippumaton tutkimustalo Capital Economics odottaa Fedin leikkaavan ohjauskorkojaan jopa 225 korkopistettä vuoden 2024 aikana. Euroopan keskuspankin EKP:n ensimmäisten korkojen alentamisen uskotaan ajoittuvan ensi vuoden kolmannelle neljännekselle. Markkinoiden konsensus ennakoi EKP:ltä 100 korkopisteen ohjauskoron leikkauksia vuoden 2024 jälkipuoliskolle. Keskuspankkien rahapolitikan keventäminen ja sen myötä tapahtuva yleinen korkotason lasku ovat omiaan tukemaan taloutta sekä osake- ja korkomarkkinatuottoja.

   

  Markkinakatsaus-2023-12-kuva04

  Inflaatio hidastumassa kohti keskuspankkien asettamaa 2 % hintavakaustavoitetta

  Lähde: Macrobond

   

  Markkinakatsaus-2023-12-kuva05

  Fedin ja EKP:n odotetaan aloittavan rahapolitiikan keventämisen vuoden 2024 puolen välin tienoilla

  Lähde: Macrobond

  Artikkelit

  Lisää artikkeleita

  Markkinakatsaus heinäkuu 2024

  Lue lisää

  Markkinakatsaus kesäkuu 2024

  Lue lisää

  Kiinteistörahastojen tuottopotentiaali jäämässä korkosijoitusten jalkoihin

  Lue lisää