Markkinakatsaus toukokuu 2024

  Vesa Engdahl / 03.05.2024

  Odotukset Fedin koronlaskuista siirtyneet eteenpäin

  Kuluneen vuoden aikana odotukset USA:n keskuspankin Fedin koronlaskuista ovat siirtyneet kuukausi kuukaudelta yhä kauemmaksi. USA:ssa inflaatio on osoittautunut ennakoitua sitkeämmäksi ja ylittänyt keskuspankin odotukset, mikä jarruttaa aikeita korkoleikkauksiin. Toisaalta Fedillä on varaa korkojen laskun viivästämiseen, sillä USA:n kokonaistuotanto ja yritysten tulokset kasvavat hyvää tahtia. Samaa ei voida sanoa euroalueen taloudesta tai yritysten tuloskasvusta. Meillä talous tarvitsisi kipeästi kunnon piristysruisketta, joka voitaisiin tarjoilla keskuspankin ohjauskorkojen laskun muodossa. Euroalueella inflaatio on hidastunut jo lähelle keskuspankin asettamaa hintavakaustavoitetta, mikä antaa tilaa keskuspankille toimia. Euroopan keskuspankin odotetaankin leikkaavan ohjauskorkoaan kesäkuussa.

  USA:n talous vahva, inflaatio ennustettua sitkeämpää

  USA:n talous kasvaa hyvää tahtia. Uusia työpaikkona syntyy vauhdilla, työmarkkinat ovat vahvat ja kotitalouksien käytettävissä olevat tulot nousevat. Tämä kaikki tukee yksityistä kulutusta, jonka osuus USA:n bruttokansantuotteesta on lähemmäs 70 %. Kuluttajat vievät näin ollen USA:n taloutta ja he ovat osoittaneet jopa yllättävää voimaa käyttää rahaa. Vielä vuoden alussa USA:n talouskasvun ennustettiin hidastuvan viime vuodesta ja kokonaistuotannon kohoavan noin 1,5 % vuonna 2024, mutta nyttemmin odotukset ovat nousseet. Esimerkiksi USA:n keskuspankki Fed arvioi vuoden vaihteessa USA:n tämän vuoden talouskasvuksi 1,4 %. Maaliskuussa ennuste nostettiin 2,1 %:iin. USA:n talouskasvuennusteissa tapahtunut nousu tarkoittaa, että maan kokonaistuotanto voi kohota tänä vuonna karkeasti ottaen samaa tahtia kuin vuonna 2023. USA:n viimeaikaisten talouslukujen ja ennusteiden pohjalta voidaankin puhua ”no landing” -skenaarion toteutumisesta eli tilanteesta, jossa talouskasvu jatkuu entiseen 2–2,5 %:n tahtiin muuttumattomana.

  Kasvuennusteiden kohoamisen myötä myös arviot tulevasta inflaatiosta ovat nousseet. Sitten viime kesän USA:n kuluttajahintainflaatio on pysytellyt 3–4 % haarukassa ollen tällä hetkellä 3,5 %. Keskuspankin seuraama ydininflaatio (hintojen vuotuinen nousu pois lukien energia ja elintarvikkeet) on 3,8 %, mikä ylittää huomattavasti keskuspankin asettaman 2 % hintavakaustavoitteen. USA:ssa inflaatio on ollut selvästi sitkeämpää ja hidastunut Fedin arvioita hitaammin, jonka myötä keskuspankilla on intressi pitää ohjauskorot aiempia arvioita pidempään korkealla tasolla. Tähän keskuspankilla on myös varaa reaalitalouden pohjan ja talouskasvun ollessa vahvoja. Vuoden alussa markkinoilla odotettiin Fedin lähtevän keventämään rahapolitiikkaa ja laskevan ohjauskorkojaan maaliskuusta alkaen. Alkukeväästä odotukset olivat siirtyneet kesäkuuhun ja nyt ensimmäistä koronlaskua ennustetaan kuluvan vuoden loka-marraskuulle.

  Keskuspankin koronlaskuodotusten siirtyminen kauemmaksi tulevaisuuteen on näkynyt markkinakorkojen liikkeenä ylöspäin. USA:n lyhyt 12kk Treasury Bond nousi huhtikuussa 0,22 prosenttiyksikköä 5,25 %:iin ja pitkä 10v korko 0,49 prosenttiyksikköä 4,69 %:iin. Korkotason rivakka nousu näkyi osakemarkkinoilla kurssien laskuna. Korkotason nousun ohella kasvaneet geopoliittiset riskit painoivat USA:n S&P500-indeksin 4,2 % pakkaselle huhtikuussa. Vastaava äkillisen korkopiikin ajama osakemarkkinoiden lyhytaikainen korjausliike nähtiin edellisen kerran syys-lokakuussa 2023. 

  Markkinakatsaus-2024-05-kuva01

  USA:ssa inflaatiopiikki tasoittunut, mutta kesästä 2023 hintojen nousuvauhti on pysytellyt sitkeästi 3–4 % haarukassa ylittäen merkittävästi Fedin asettaman tavoitetason

  Lähde: Macrobond

   

  Markkinakatsaus-2024-05-kuva02

  USA:n 10 v pitkä korko pomppasi reippaasti huhtikuussa, mikä latisti tunnelmaa osakemarkkinoilla

  Lähde: Macrobond

   

  EKP:n korkojenlaskun aloitus nurkan takana

  Toisin kuin USA:ssa, odotukset euroalueella keskuspankin koronleikkausten alkamisesta heti kesän alussa ovat vahvoja. Etenkin euroalueen tuoreimmat inflaatiolukemat puhuvat sen puolesta, että koronlaskut voidaan aloittaa jo kesäkuussa. Euroalueella kuluttajahintojen vuotuinen nousuvauhti on hidastunut 2,4 %:iin ja viimeiset tilastot kertovat ydininflaation olevan 2,9 %. Euroalueen hintojen kehitys on tasaisesti lähestymässä keskuspankin asettamaa 2 % inflaatiotavoitetta, mikä luo tilaa rahapolitiikan höllentämiselle. Tämän ohella euroalueen kokonaistuotannon kasvu on lähes olematonta, joten talous kaipaisi pientä lisäpotkua korkojen laskun muodossa. Tällä kertaa olemmekin mielenkiintoisessa tilanteessa, jossa Euroopan keskuspankki on aloittamassa rahapolitiikan uudelleen asemoinnin ennen USA:n keskuspankki Fediä. Aiemmin historiassa Fed on yleensä viitoittanut tietä, ja EKP on seuraillut sen liikkeitä pienellä viiveellä.

  Markkinakatsaus-2024-05-kuva03

  Euroalueella inflaatio lähestymässä keskuspankin asettamaa hintavakaustavoitetta, mikä sallii rahapolitiikan keventämisen aloittamisen

   

  Markkinakatsaus-2024-05-kuva04

  Lähde: Macrobond

  EKP:n odotetaan aloittavan koronlaskut kesäkuussa, Fediltä leikkauksia saadaan odottaa loka-marraskuuhun

  Lähde: Macrobond

   

  Osakekurssit luiskassa huhtikuussa, mutta pidemmän aikavälin näkymät edelleen suotuisat

  Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osakemarkkinoiden kehitys oli suotuisaa keskeisillä markkina-alueilla. Erityisesti USA:ssa osakekurssit kohosivat vahvasti. Huhtikuussa markkinat olivat sen sijaan selvässä korjausliikkeessä alaspäin. Geopoliittisten riskien kasvu painoi osaltaan markkinoita, mutta varsinkin USA:ssa keskuspankin korkoleikkausodotusten siirtyminen kauemmaksi tulevaisuuteen ja markkinakorkojen nousu toimivat katalyytteinä kurssilaskulle. USA:ssa talouden perustekijät ovat hyvällä tolalla ja alkanut vuoden ensimmäisen neljänneksen tulosjulkistuskausi on lähtenyt suotuisasti liikkeelle, joten emme usko käsillä olevan laskun olevan pitkäaikaisen ja syvän, vaan pikemmin kyseessä on lyhytaikainen korjausliike.

  Teknisesti tarkasteltuna huhtikuuhun tultaessa USA:n osakemarkkina oli yliostettu ja varsinkin suurten yhtiöiden osalta arvostuskertoimet olivat koholla. Korjausliikkeen myötä markkinoiden kovin ”hype & mania” on hellittänyt ja arvostuskestoimet tasoittuneet jonkin verran. Tämä on tervetullut ilmiö. USA:n osakemarkkina on nyt palannut puolitoista vuotta voimissaan olleeseen trendiputkeen. Vaikka korjausliike osakkeissa jatkuisikin vielä jonkin aikaa, uskomme USA:n ja myös muiden keskeisten osakemarkkinoiden pääsuunnan olevan ylöspäin. Tästä pitävät huolta USA:n nousujohteisen taloussuhdanteen jatkuminen ja pörssilistattujen yritysten positiivinen ja kuluvan vuoden aikana jopa entisestään kiihtyvä tuloskasvu. Meillä euroalueella osakemarkkinoita puolestaan tukevat odotukset taloussuhdanteen piristymisestä ja yritysten tulossyklin käänteestä parempaan vuoden jälkipuoliskolla.

  Varainhoitomme allokaatiossa olemme edelleen neutraalissa osake-korko-painotuksessa. Osakkeissa suosimme USA:n markkinaa. Osakesijoituksistamme kolme neljännestä on USA:n markkinalla, Euroopassa noin viidennes ja Aasiassa loput. Koroissa ylipainotamme yrityslainoja. Valtionlainat ovat lähellä neutraalia asemointia ja rahamarkkinasijoitukset alipainossa.  

   

  Markkinakatsaus-2024-05-kuva05

  Huhtikuun korjausliikkeestä huolimatta USA:n osakemarkkinoiden nousutrendi on voimissaan

  Lähde: Macrobond

  Tämä kirjoitus ei ole eikä sitä ei pidä käsittää sijoitussuositukseksi tai -neuvoksi, eikä kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoittaja vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta ja näiden vaikutuksesta verotukseen. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tästä syystä huolellisesti perehtyä kaikkiin tuotekohtaisiin materiaaleihin sekä tarvittaessa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että rahoitusvälineiden tuottojen historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista.

  Artikkelit

  Lisää artikkeleita

  Markkinakatsaus kesäkuu 2024

  Lue lisää

  Kiinteistörahastojen tuottopotentiaali jäämässä korkosijoitusten jalkoihin

  Lue lisää

  Finlandia Korkotuotto -rahastolle kaksi arvostettua Lipper-palkintoa Pohjoismaiden parhaana

  Lue lisää