Sijoittamisen vuosi 2021 oli erinomainen

  Eemil Salenius / 28.01.2022

  Sijoittajan vuotta 2021 voi kuvailla erittäin positiivisin termein sillä vuosi oli yksi parhaiten tuottaneista vuosista 2000-luvulla. Riskinotto kannatti ja palkitsikin varsinkin pohjoisamerikkalaisten yhtiöiden ja teknologiaosakkeiden omistajia merkittävillä vuosituotoilla. Euroopassakaan ei jääty kauas näistä huipputuotoista, mutta Aasian osakemarkkinoilla tunnelmat jäivät heikoiksi, etenkin voimakkaasti sääntelyä kohdanneella teknologiasektorilla sekä kovin velkautuneella kiinteistösektorilla. Korkosijoituksissa parhaiten tuottivat high yield -lainat ja varsinkin pohjoismaiset high yield -lainat.

  Sijoittamisen-vuosi-2021-oli-erinomainen-nosto1

  Isona ajurina osakekurssien huippulukemille toimivat ennätysvauhtia kasvaneet yritysten tulokset sekä globaali talouskasvu. Osakkeiden arvostuskertoimet jopa laskivat vuoden aikana, mutta yritysten tuloskasvu piti osaketuotot historiallisen korkeina. Loppuvuodesta USA:n keskuspankki ilmoitti määrällisen keventämisen aloittamisesta, sekä myöhemmin vielä sen nopeuttamisesta, millä yritetään taltuttaa korkeaksi kohonnut inflaatio.

  Markkinoiden narratiivi vaihtuikin vuoden aikana koronauutisoinnista kohonneeseen inflaatioon ja sen taltuttamiseen.

  Samalla täysin uudet korona mutaatiot ja niiden tuomat sulkutoimet toivat lyhyen aikavälin kurssiheiluntaa markkinoille, kun taas koronarokotukset antoivat tukea vahvalle kurssinousulle. Markkinoiden narratiivi vaihtuikin vuoden aikana koronauutisoinnista kohonneeseen inflaatioon ja sen taltuttamiseen. Tämä onkin isoin keskustelun ja seuraamisen aihe vuoteen 2022 mentäessä.

  Vahvasta alkuvuodesta kohti kiihtyvää inflaatiota

  Vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana Finlandian osakerahastoissa ei nähty suhteellisesti poikkeuksellisia arvonmuutoksia markkinan kiivetessä tiukassa trendissä ylöspäin. Epävarmuuksia markkinoille aiheutti muun muassa tuotteiden ja palveluiden kysyntää hitaammin elpyvä tarjonta, minkä seurauksena inflaatiolukemat alkoivat nousta alkuvuoden aikana.

  Myötätuulia markkinoille puhalsi erityisesti poikkeuksellisen vahva vuoden ensimmäinen tuloskausi, joka yllätti sijoittajat positiivisesti heikkojen vertailuarvojen vuoksi jo valmiiksi korkealle asetetuista odotuksista huolimatta. Lisäksi sijoittajia piinanneet kysymysmerkit koronapandemiasta olivat rauhoittumaan päin kesään mentäessä. Euro ja dollari liikkuivat alkuvuoden aikana lähinnä sivuttaissuunnassa, jonka vuoksi valuuttojen kontribuutio Finlandian osakerahastojen arvonnousuun jäi pienehköksi.

  Yhdysvaltojen keskuspankki alkoi viestimään rahapolitiikan kiristymisestä.

  Aikaisemmat pelot kiihtyvästä inflaatiosta jatkoivat realisoitumistaan vuoden toiselle puoliskolle mentäessä, ja Yhdysvaltojen keskuspankki alkoi viestimään joukkovelkakirjaostojen vähentämisen sekä myöhemmin ohjauskoron nostojen muodossa tapahtuvasta rahapolitiikan kiristymisestä. Tämä yhdessä kesän loppupuolelta alkaneen pandemiatilanteen heikentymisen kanssa aiheutti markkinoilla merkittävämpää volatiliteettia eli riskiheiluntaa loppuvuoden aikana vahvasta tuloskehityksestä huolimatta.

  Sijoittamisen-vuosi-2021-oli-erinomainen-nosto4

  Finlandia 2030 -rahsto hyötyi talouden elvytystoimista

  Vuosi 2021 sujui Finlandia 2030 -rahaston osalta erittäin hyvin. Rahaston yhtiöt nauttivat talouden vahvasta koronapandemiasta elpymisestä. Koko vuoden aikana rahaston arvo nousi 21,31 %. Vuoden aikana markkinoilla myötätuulia puhalsi erityisesti talouden vahvan elpymisen ja rahapoliittisen elvytyksen seurauksena saatu voimakas tuloskasvu, jonka ansiosta rahaston tulospohjainen arvostus jopa laski kovasta kurssinoususta huolimatta.

  Myötätuulia puhalsi erityisesti talouden vahvan elpymisen ja rahapoliittisen elvytyksen seurauksena saatu voimakas tuloskasvu.

  Rahaston kehitykseen vaikutti positiivisesti merkittävä paino kasvuyrityksissä, teknologia- ja puoli-johdannaissektorissa sekä geografisesti parhaiten tuottaneessa Yhdysvalloissa. Negatiivisesti rahaston kehitykseen vaikutti merkittävä paino ohjelmisto- ja peliyhtiöissä, jotka kehittyivät heikosti loppuvuoden aikana sekä merkittävä paino pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jotka kehittyivät suurempia verrokkejaan heikommin.

  Vuoden 2021 aikana lisäsimme rahastoon muun muassa komposiittiterassivalmistaja TREXin, henkilöstöohjelmistopalveluita tarjoavan Paycomin sekä jalkinevalmistaja Decker’s Outdoor Corporationin. Myimme omistuksemme pihanhoitopalveluita tarjoavassa Green Landscaping Groupissa, vaatteiden jälleenmyyjä Boohoossa ja sähköyhtiö Fjordkraft Holdingsissa.

  Sijoittamisen-vuosi-2021-oli-erinomainen-nosto5

  Finlandia Laatuyhtiö -rahaston arvo nousi laatuyhtiöiden siivittämänä

  Myös Finlandia Laatuyhtiöt -rahaston osalta vuosi oli erinomainen. Rahaston yhtiöt hyötyivät samoista positiivisista makroteemoista kuin Finlandia 2030 -rahasto. Koko vuoden aikana rahaston arvo nousi 27,58 %. Rahaston kehitykseen vaikutti positiivisesti merkittävä paino suurissa yhtiöissä, kasvuyhtiöissä, teknologia- ja puolijohdannaissektorissa sekä geografisesti parhaiten tuottaneessa Yhdysvalloissa. Negatiivisesti rahaston kehitykseen vaikutti Kiinan sekä valikoitujen energia- ja viestintäpalveluyhtiöiden heikko kehitys.

  Rahaston yhtiöt hyötyivät samoista positiivisista makroteemoista kuin Finlandia 2030 -rahasto.

  Vuoden 2021 aikana lisäsimme rahastoon muun muassa kiinteistömarkkinadatapalveluita tarjoavan CoStar Groupin ja mikropiirivalmistaja Taiwan Semiconductor Manufacturingin sekä energiayhtiö Aker BP:n. Myimme omistuksemme pikaruokaketju Domino’s Pizzassa.

  Sijoittamisen-vuosi-2021-oli-erinomainen-nosto2

  Finlandia Korkotuotto -rahastolle jälleen täydet viisi Morningstar-tähteä

  Finlandia Korkotuotolla oli menestyksekäs vuosi, ja rahaston arvo nousi 5,3 %. Hyvästä performanssista johtuen rahasto sai viidennen Morningstar-tähden vuoden aikana. Rahasto keskittyi sijoituksissaan edelleen pohjoismaisiin yrityslainoihin ja osallistui aktiivisesti uusemissioihin. Yrityslainojen riskilisät tiukentuivat syyskuun puoleen väliin saakka, jonka jälkeen markkinoilla alkoi volatiilimpi jakso loppuvuoden ajan korona tilanteen heikentymisestä sekä inflaation kiihtymisestä johtuen. Inflaatio nousi loppuvuoden aikana aiheuttaen hermoilua korkomarkkinoilla.

  Vaikka pitkät korot nousivat Euroalueella vuonna 2021, jäi vaikutus marginaaliseksi Finlandia Korkotuotto -rahastoon.

  Loppuvuonna Yhdysvaltojen keskuspankki ilmoitti aloittavansa myös ohjauskorkojen nostot ja vähentävänsä joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelmaa vuonna 2022 kiihtyvän inflaation vuoksi. Myös Euroalueella inflaatio nousi, mutta maltillisemmin kuin Yhdysvalloissa. EKP:n näkemyksen mukaan korkea inflaatio on kuitenkin ohimenevä ilmiö, eikä EKP indikoinut koronnostoja vuodelle 2022. Vaikka pitkät korot nousivat Euroalueella vuonna 2021, jäi korkojen nousun vaikutus kuitenkin marginaaliseksi Finlandia Korkotuotto -rahastoon. Korkotuoton duraatio oli alhainen, noin 1,7–2,0 vuonna 2021, joten pitkien korkojen nousulla ei ollut juurikaan vaikutusta rahaston tuottoon. Saksan kymmenen vuoden valtionobligaation tuotto nousi vuoden aikana -0,6 prosentista -0,2 prosenttiin.

  Lue lisää:

  Finlandia Korkotuotto -rahaston hinnaston muutos 1.10.2023

  Lue lisää

  Sijoitusrahasto Finlandia Laatuyhtiöt sääntömuutos

  Lue lisää

  Sijoitusrahasto Finlandia 2030 sääntömuutos

  Lue lisää