Varainhoitorahasto tarjoaa osake- ja korkosijoittamisen parhaat puolet yhdessä

  Finlandia Group / 11.04.2024

  Markkinaympäristö on nyt suotuisa sekä osakkeille että koroille. Finlandia Asset Allocator -erikoissijoitusrahastot tarjoavat avaimet käteen sijoittajalle, joka haluaa kerryttää varallisuuttaan pitkäjänteisesti – ja nukkua yönsä rauhassa.

  Varainhoitopalveluiden piiriin päädytään yleensä hiukan vanhemmalla iällä, esimerkiksi silloin kun on myynyt yrityksensä. Varainhoidon eduista on silti mahdollista päästä nauttimaan jo paljon aikaisemmin, sillä aktiivisesti hoidetut yhdistelmärahastot ovat parhaimmillaan kuin hyvä varainhoitaja, joka pyrkii huolehtimaan varallisuuden säilymisestä ja sen pitkäjänteisestä kerryttämisestä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti.

  Tällaisia ovat Finlandia Asset Allocator -erikoissijoitusrahastot. Ne sijoittavat osake- ja korkomarkkinoille asiakkaan valitseman riskiprofiilin mukaisesti.

  Kaikilla kolmella rahastolla on omaan profiiliinsa sopiva osake-korkopainotus: Finlandia Asset Allocator 25 edustaa maltillisinta, 25 % osakepainotusta ja sen riskitaso on alhaisin. Asset Allocator 50 on tarkoitettu kohtuullista riskiä sietävälle sijoittajalle, ja korkeimman tuotto-odotuksen sekä riskitason Asset Allocator 75 sijoittaa 75-prosenttisesti osakemarkkinoihin.

  Sijoituspäätöksentekoamme ei ohjaa tuoton maksimointi – vaan sijoitussalkun riski-tuotto-suhteen optimointi. 

  -Vesa Engdahl

   

  Rahastojen varainhoidollinen lähestymistapa korostuu siinä, ettei osake-korko-painotus ole kiinteä, vaan kunkin rahaston allokaatiota säädellään Finlandian markkinanäkemyksen mukaan. Esimerkiksi Asset Allocator 50 -rahastossa osakepaino voi liikkua 30–70 % haarukassa. Osake-korkopainotuksen ohella Finlandian salkunhoito ottaa kantaa myös osake- ja korkokomponenttien sisältöön. Markkinanäkemykseen nojaten painotetaan koroissa niitä segmenttejä, joissa nähdään paras riski-tuotto-suhde ja sama pätee osakkeiden toimiala- ja maantieteelliseen painotukseen.

  Finlandian markkinanäkemyksen mukaan markkinaympäristö on tällä hetkellä suotuisa sekä osakkeille että koroille.
  ”Molemmista komponenteista on saatavilla tuottoa”, kertoo Finlandia Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Vesa Engdahl.

  Osakesijoitukset on hajautettu laajalti. ”Kunkin rahaston osakesijoitukset hajautuvat noin sataan osakkeeseen ympäri maailmaa. Tällä hetkellä näemme Yhdysvaltain markkinan houkuttelevana, ja 75 % osakepainosta onkin USA:ssa. Esimerkiksi Suomen osuus on juuri tällä hetkellä nolla”, mainitsee Engdahl. 
  ”USA:n talous on huomattavasti dynaamisempi ja joustavampi kuin Suomen tai koko euroalueen. USA:ssa on joustavammat työmarkkinat ja siellä syntyy merkittävästi enemmän innovaatioita. Ei tarvitse kuin vertailla yritysten investointeja vaikkapa robotiikkaan, automaatioon ja keinoälyyn huomatakseen Yhdysvaltain merkittävän etumatkan suhteessa euroalueeseen.”

  Vesa Engdahlin mukaan USA:n markkinoilta on vaikea pysyä poissa:
  ”Johtavat globaalit yritykset nousevat Yhdysvalloista.”

  Koroissa Finlandian varainhoito näkee parhaan tuottopotentiaalin yrityslainoissa, joskin myös rahamarkkinasijoituksia ja valtionlainoja löytyy salkusta. 
  Korot ovat viime aikoina tuottaneet hyvin ja tuottonäkymä on edelleen suotuisa. Korkosyklin huippu on saavutettu, mutta laskevat korot eivät Vesa Engdahlin mukaan tarkoita korkotuottojen hiipumista.
  ”Kun korkotaso laskee, salkussa olevien korkopapereiden jälkimarkkinahinnat nousevat. Näin koronlaskut tuovat tuottoa korkomarkkinassa mukana olevalle sijoittajalle.”

  Kun saman rahaston sisällä käytössä on sekä osake- että korkokomponentit, saadaan tällä tasattua salkun riskiä. Tavoitteena on kerryttää asiakkaan varallisuutta tasaisesti ja pienemmällä riskillä kuin puhtaasti osakemarkkinoilla sijoittamalla olisi mahdollista.
  ”Harva sijoittaja haluaa laittaa kaikki rahansa osakkeisiin. Varsinkin markkinoiden häiriötilanteessa tällainen riskinotto voi pahimmillaan viedä sijoittajan yöunet. Paitsi että korot ovat hyvä riskienhallintaväline, ne ovat viimeksi kuluneen vuoden aikana tarjonneet sijoittajalle verrattain hyvää inflaation ylittävää tuottoa”, Vesa Engdahl kertoo.

  Finlandian kolme Asset Allocator -erikoissijoitusrahastoa ovat menestyneet suomalaisten yhdistelmärahastojen joukossa erinomaisesti: esimerkiksi Finlandia Asset Allocator 50 on tehnyt 21 % nettotuoton rahaston toiminnan alkamisesta maaliskuussa 2023 tämän vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Suomen Sijoitustutkimuksen maaliskuun 2024 rahastoraportilla taas rahastoista tuottohakuisin Asset Allocator 75 pitää sijaa yksi vuoden tuotolla mitattuna.* 

  Engdahlin mukaan yksin tuottoa vertailemalla ei kuitenkaan kannata rahastoa valita. Varainhoitorahaston onnistumisesta kertoo paremminkin riskikorjattu tuotto, eli kuinka paljon ylituottoa on saavutettu itselle sopivan rahaston riskitasoon verrattuna. On kuitenkin huomioitava, että menneen tuloksen perusteella ei voi taata tulevaa tuottoa.

  ”Hyvässä nousumarkkinassa kovalla riskinotolla voidaan päästä erittäin korkeisiin tuottoihin, mutta tämä helposti kostautuu laskumarkkinassa. Tämän takia sijoituspäätöksentekoamme ei ohjaa tuoton maksimointi – vaan sijoitussalkun riski-tuotto-suhteen optimointi. Tämä tarkoittaa mahdollisimman hyvän tuoton hakemista järkevällä riskillä”, hän summaa.

  Engdahl kuvailee yhdistelmärahastoja avaimet käteen -ratkaisuksi sijoittajalle, joka ei halua itse tarkkailla päivittäin talouden suhdanteita ja pörssikurssien heilahteluja vaan antaa varallisuutensa kasvattamisen ammattilaisten käsiin. 
  ”Yhdistelmärahastot ovat mainio väline pitkäaikaiseen sijoittamiseen tai vaikkapa oman eläketurvan kartuttamiseen. Olemme siirtymässä maailmaan, jossa jokaisen täytyy ottaa kasvavassa määrin vastuuta omasta vanhuudenturvastaan ja varautumisesta elämän yllättäviin tilanteisiin.”

   


  Piirroskuva ruskealla taustalla. Kuvassa vanhempi mies
  Finlandia Asset Allocator 25

  Erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisesti sekä korko- että osakemarkkinoille. Rahaston normaalijako on noin 50 % osakesijoituksia ja noin 50 % korkosijoituksia. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa tasapainottaa salkkuaan korkosijoituksilla, mutta tavoittelee korkeampaa tuottoa osakemarkkinasta ja sietää korkosijoittamista suurempaa riskiä sekä rahaston arvonvaihtelua.

  Lue lisää +

   

  Piirroskuva ruskealla taustalla. Kuvassa vanhempi nainen
  Finlandia Asset Allocator 50

  Erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisesti sekä korko- että osakemarkkinoille. Rahaston normaalijako on noin 50 % osakesijoituksia ja noin 50 % korkosijoituksia. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa tasapainottaa salkkuaan korkosijoituksilla, mutta tavoittelee korkeampaa tuottoa osakemarkkinasta ja sietää korkosijoittamista suurempaa riskiä sekä rahaston arvonvaihtelua.

  Lue lisää +

   

  Piirroskuva ruskealla taustalla. Kuvassa nuori mies
  Finlandia Asset Allocator 75

  Osakepainotteinen erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisesti sekä korko- että osakemarkkinoille. Rahaston normaalijako on noin 75 % osakesijoituksia ja noin 25 % korkosijoituksia. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa tasapainottaa salkkuaan korkosijoituksilla, mutta tavoittelee pääosin korkeampaa tuottoa osakemarkkinasta ja sietää osakemarkkinaan verrattavissa olevaa riskiä sekä sijoituksen arvonvaihtelua.

  Lue lisää +

   

   

   

   

  *Lähteet: Finlandia Asset Allocator 50 -erikoissijoitusrahaston nettotuotto rahaston toiminnan aloituksesta 17.3.2023-31.3.2024, Bloomberg. Finlandia Asset Allocator 75 -erikoissijoitusrahaston sijoitus: Suomen Sijoitustutkimus, rahastoraportti maaliskuu 2024.

   

  Tämä kirjoitus ei ole eikä sitä ei pidä käsittää sijoitussuositukseksi tai -neuvoksi, eikä kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoittaja vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta ja näiden vaikutuksesta verotukseen. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tästä syystä huolellisesti perehtyä kaikkiin tuotekohtaisiin materiaaleihin sekä tarvittaessa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että rahoitusvälineiden tuottojen historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista.

  Haluatko kuulla lisää varainhoitorahastoistamme?

  Jätä meille yhteystietosi ja asiantuntijamme ottavat sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

  Voit myös katsoa alueesi asiantuntijat tästä.

  Artikkelit

  Lisää artikkeleita

  Markkinakatsaus heinäkuu 2024

  Lue lisää

  Markkinakatsaus kesäkuu 2024

  Lue lisää

  Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.6.2024

  Lue lisää