Waste Management: roskasäiliöt pitää tyhjentää kaikissa markkinatilanteissa

  Jesse Järvinen / 17.11.2022

  Waste Management (WM) on suurin ja johtava kokonaisvaltaisen jätehuollon tarjoaja Pohjois-Amerikassa. WM tarjoaa miljoonille kotitalouksille sekä teollisille, kunnallisille ja kaupallisille toimijoille jätteiden keräys-, siirto- ja kierrätyspalveluita sekä resurssien talteenotto- ja hävityspalveluita. Sen toimipisteisiin kuuluu noin 290 omistettua tai käytössä olevaa kaatopaikkaa (alan suurin verkko) ja noin 375 jätteensiirtoasemaa sekä noin 100 materiaalin talteenottolaitosta. Yhdysvaltojen osuus yrityksen liikevaihdosta on yli 90 prosenttia, ja loppu tulee Kanadasta.

  Yrityksen liikevaihdosta noin 55 prosenttia tulee roskasäiliöiden keräyksestä sen asiakkailta. Kasvavan populaation kuluttaessa yhä enemmän on selvää, että kierrätyksen merkitys korostuu nykypäivän yhteiskunnassa.

  Stabiili toimija keskitetyllä markkinalla

  Waste Management on suurin ja monipuolisin toimija kierrättämisen sektorilla globaalisti. Yrityksen liikevaihto on puolet suurempi kuin seuraavan kilpailijan. Tämä tarkoittaa, että yritys omaa merkittävän skaalaedun, mikä tuo huomattavaa kilpailuetua jätteenhuollossa ja kierrättämisessä. Samalla jätteen kierrätysreittien merkitys korostuu. Keskittynyt asiakaskunta samalla keräysreitillä on jätteenkierrättäjille tärkeää. Waste Managementille kertyy noin 800 000 ajokilometriä vuodessa.

  Waste Management omaa suurimman eli hajautetuimman asiakaskunnan tarkoittaen tasaista kassavirtaa hajautetusti. Toisin sanoen yhden asiakkaan merkitys yritykselle on erittäin pieni ja tarkoittaa yritykselle suurta hinnoitteluvoimaa. Yritys hyötyy jatkuvasti kasvavasta tarpeesta kierrättää jätettä ja tähän tarpeeseen kohdistuvasta regulaatiopaineesta.

  Lue Lisää >>

  Lue lisää:

  Yritysten ja yrittäjäperheiden asialla – Vesa Engdahl Finlandia Rahastoyhtiön toimitusjohtajaksi

  Lue lisää

  Activision Blizzard: jättikauppa etenee suunnitellusti

  Lue lisää

  Games Workshop: fantasiaa ja miniatyyriejä – todellisuutta ja suuria katteita

  Lue lisää