Finlandia Rahastoyhtiöllä takana hyvä sijoitusvuosi – näkymät alkaneelle vuodelle suotuisat

  Vesa Engdahl / 08.02.2024

  Vuosi 2023 oli vahva Finlandia Rahastoyhtiölle liiketoiminnallisesti. Hoidossamme olevan varallisuuden määrä kohosi ennätykselliset 74,7 %, mikä ylittää huomattavasti toimialan keskimääräisen 11,4 % kasvun. Suomen Sijoitustutkimuksen rahastoraportin kattamista yhtiöistä onnistuimme yhtenä viidestä kasvattamaan markkinaosuuttamme.* 

   

  Vuosi 2023 oli maailman keskeisillä osakemarkkinoilla hyvä, USA:ssa jopa erinomainen. Suomen osakemarkkinat olivat kuitenkin poikkeus, sillä Helsingin pörssi jäi koko vuodelta 6,6 % pakkaselle samalla, kun maailman osakemarkkinat (MSCI World) tuottivat 17,9 % euroissa.

  Tälle vuodelle emme lähde ennustamaan yhtä vahvaa yleistä osakenousua, mutta katsomme kursseilla olevan kohtuulliset edellytykset jatkaa vahvistumistaan. Hidastuvan inflaation myötä laskevat korot ja keskuspankkien rahapolitiikan keventäminen ovat omiaan tukemaan globaalia osakemarkkinaa. USA:ssa talouskasvun odotetaan jatkuvan ja S&P500-indeksin yhtiöiden tuloskasvun jopa kiihtyvän vuotta aiemmasta. Tämä on myönteinen asia USA:n osakemarkkinoille. Euroalue on sen sijaan keskellä heikkoa talous- ja tuloskasvun kautta, mutta ennusteissa on tilanteen koheneminen vuoden 2024 jälkipuoliskolla.

  Vahva USA-painotus tuki osakerahastojemme tuottoa

  Finlandian osakerahastoilla vuosi 2023 sujui hyvin sekä absoluuttisen kehityksen näkökulmasta että suhteessa laajaan verrokkiryhmään nähden. Maailmanlaajuisesti suurempiin laatuyhtiöihin sijoittava Finlandia Laatuyhtiöt -sijoitusrahasto tuotti päättyneenä vuonna 15,4 % ja pienempiin laatuyhtiökriteerit täyttäviin yhtiöihin sijoittava Finlandia 2050 -sijoitusrahaston arvo kohosi 18,4 %. 

  Yleisesti ottaen laatu- ja kasvuyhtiöt kehittyivät vuonna 2023 arvo-osakkeita ja muita defensiivisiä osakkeita paremmin globaalia taloutta varjostaneiden riskitekijöiden rauhoittuessa. Syvä tai pitkä taloustaantuma jäi toteumatta, yritysten tulostaantumasta selvittiin ennustettua helpommalla varsinkin USA:ssa ja inflaation rauhoittuminen nosti odotuksia USA:n ja Euroopan keskuspankkien rahapolitiikan keventämisen alkamisesta. Merkittävä osa osakerahastojemme sijoituksista oli USA:n markkinoilla. USA-yhtiöt tuottivat eurooppalaisia verrokkejaan huomattavasti paremmin vuonna 2023 USA:n talouden vahvemman kehityksen ansiosta. 

  Tutustu osakerahastoihin:

  Finlandia Laatuyhtiöt

  Finlandia 2050

  Pitkäaikainen menestyksemme korkosijoittamisessa sai jatkoa vuonna 2023  

  Korkorahastomme tuottivat myös hyvin vuonna 2023. Finlandia Korkotuotto -rahasto ylsi päättyneenä vuonna kymmenvuotisen historiansa parhaaseen tuottoon rahaston arvon kohotessa vuoden aikana 8,9 %. Yrityslainojen riskilisien kaventuminen, sekä korkosyklin huipun saavuttaminen ja loppuvuodesta selkeä liike koroissa alaspäin olivat keskeisiä rahaston tuottoa tukevia tekijöitä. Finlandia Korkotuotto sijoittaa pääosin eurooppalaisiin korkean riskin yrityslainoihin. Pidämme yrityslainojen tuottonäkymiä alkaneelle vuodelle lähtökohtaisesti erittäin hyvinä. Vuoteen 2024 lähdettäessä rahaston juokseva tuotto on nyt noin 7,6 %. Rahasto täytti 10 vuotta vuodenvaihteessa, ja sai samalla Morningstarilta ratingin myös tälle ajanjaksolle. Finlandia Korkotuotto -rahastolla on viiden tähden rating kolmen, viiden ja kymmenen vuoden jaksoilla.**

  Vuoden 2023 alussa perustamamme Finlandia Korkostrategia -rahasto tuotti aloitusajankohdasta 20.2.2023 alkaen 4,3 %, jota voidaan pitää verrattain hyvänä suorituksena alhaisemman riskin hajautetulle korkosalkulle. Korkostrategia-rahasto sijoittaa Korkotuotto-rahastoamme laajemmin eri korkosegmentteihin kattaen rahamarkkinan, valtion obligaatiot, korkean luottoluokituksen yrityslainat ja matalamman luottoluokituksen ns. high yield -lainat. Finlandia Korkostrategia edustaa Korkotuottoon verrattuna pienemmän riskin ja samalla alhaisemman tuotto-odotuksen korkosijoitusvaihtoehtoa. Vuoteen 2024 lähdettäessä Korkostrategia-rahastomme juokseva tuotto on noin 4,1 %. 

  Tutustu korkorahastoihin:

  Finlandia Korkotuotto

  Finlandia Korkostrategia

  Asset Allocator -rahastoperhe laajeni ja rahastot menestyivät omissa luokissaan hyvin

  Varainhoitorahastomme laajenivat keväällä 2023 rahastoperheeksi, kun osakepainotteinen Finlandia Asset Allocator 75 sai rinnalleen kaksi uutta rahastoa: korkopainotteisen Finlandia Asset Allocator 25 -erikoissijoitusrahaston ja noin puolet korkoihin ja puolet osakkeisiin sijoittavan Finlandia Asset Allocator 50 -erikoissijoitusrahaston. Asset Allocator -rahastoperheessä yhdistyvät erinomainen korkosijoittamisen osaamisemme, kurinalainen laatuyhtiöstrategiamme sekä koko salkunhoitotiimimme asiantuntemus. Rahastoperheen kolme varainhoitomallilla toimivaa erikoissijoitusrahastoa tarjoavat ratkaisun sijoittajalle, joka tavoittelee laajaa hajautusta ja aktiivisesti hoidettua salkkua yhdellä sijoituksella. Näiden uusien rahastojen myötä voimme tarjota sijoittajalle vaihtoehdon oman riskiprofiilin mukaan.

  Kaikki Asset Allocator -rahastoperheen rahastot menestyivät omissa riskiluokissaan erittäin hyvin vuoden 2023 aikana suhteessa markkinaan ja vastaaviin yhdistelmärahastoihin Suomessa. Rahastoista matalimman riskitason ja tuotto-odotuksen Asset Allocator 25:n tuotto oli rahaston toiminnan aloituksesta 24.3.2023 vuoden loppuun 7,8 %. Kohtuullista riskiä sietävän sijoittajan Asset Allocator 50 -rahaston tuotto oli 17.3.2023 alkaen 11,2 %. Korkeimman tuotto-odotuksen ja riskitason Asset Allocator 75 -rahaston arvo nousi 14,9 % vuonna 2023.

  Tutustu Asset Allocator -rahastoihin

  Voimakasta kasvun aikaa rahastoyhtiölle

  Finlandia Rahastoyhtiölle vuosi 2023 oli vahva myös liiketoiminnallisesti. Hoidossamme olevan varallisuuden määrä kohosi ennätykselliset 74,7 %, mikä ylittää huomattavasti toimialan keskimääräisen 11,4 % kasvun. Suomen Sijoitustutkimuksen rahastoraportin kattamista yhtiöistä onnistuimme yhtenä viidestä kasvattamaan markkinaosuuttamme.* Tästä kuuluu suuri kiitos ja kunnia asiakkaillemme.

  Haluankin kiittää itseni ja koko yhtiömme puolesta kaikkia asiakkaitamme saamastamme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä vuonna 2023, ja toivottaa jokaiselle erinomaista sijoitusvuotta 2024.

  Tämä kirjoitus ei ole eikä sitä ei pidä käsittää sijoitussuositukseksi tai -neuvoksi, eikä kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoittaja vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta ja näiden vaikutuksesta verotukseen. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tästä syystä huolellisesti perehtyä kaikkiin tuotekohtaisiin materiaaleihin sekä tarvittaessa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että rahoitusvälineiden tuottojen historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista.
   
  Artikkelissa ilmoitetut rahastojen tuotot vuodelle 2023: Finlandia Rahastoyhtiö Oy
  *perustuen Suomen Sijoitustutkimuksen joulukuun 2023 rahastoraporttiin 
  **Finlandia Korkotuotto Morningstar rating, lähde: Morningstar 31.12.2024

  Haluatko tietää mitä markkinassa tapahtuu?

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat ensimmäisenä tietää analyytikoidemme näkemyksen markkinasta.

  Artikkelit

  Lisää artikkeleita

  Markkinakatsaus kesäkuu 2024

  Lue lisää

  Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.6.2024

  Lue lisää

  Kiinteistörahastojen tuottopotentiaali jäämässä korkosijoitusten jalkoihin

  Lue lisää