Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.6.2024

  Finlandia Group / 04.06.2024

  Finlandia Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.6.2024 klo 10. Kokous pidetään yhtiön toimitiloissa osoitteessa Eteläranta 20, 00130 Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

  Voitonjakoehdotus


  Hallitus esittää yhtiökokoukselle voitonjaon osalta, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon täsmäytyspäivänä 25.6.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 30.9.2024 mennessä hallituksen erikseen päättämänä päivänä.

  Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen


  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.6.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 20.6.2024 kello 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@finlandiagroup.fi ja kirjeitse osoitteeseen Finlandia Group Oyj, yhtiökokous, PL 1069, 00101 Helsinki.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  Hallitus

  Artikkelit

  Lisää artikkeleita

  Markkinakatsaus heinäkuu 2024

  Lue lisää

  Markkinakatsaus kesäkuu 2024

  Lue lisää

  Kiinteistörahastojen tuottopotentiaali jäämässä korkosijoitusten jalkoihin

  Lue lisää