OLE OMAN ELÄMÄSI POMO

Yrittäjä sijoittajana

Yrittäjällä on enemmän mahdollisuuksia

Yrittäjällä on sijoittajana käytössään enemmän mahdollisuuksia vaurauden kartuttamiseen kuin palkkatyötä tekevillä. Ero syntyy siitä, että yrittäjä voi säästää ja sijoittaa joko yksityishenkilönä tai yrityksensä kautta. Mikä missäkin tilanteessa on järkevää riippuu monesta eri tekijästä. Sinun omaan henkilökohtaiseen tilanteeseesi parhaiten sopivat ratkaisut löytyvät keskustelemalla asiasta tarkemmin Finlandian asiantuntijan kanssa. 

Mitä tehdä yritystoiminnan tuottamalla voitolla?

Terveessä yrityksessä tulot ovat suuremmat kuin menot. Silloin yritykseen syntyy taloudellista ylijäämää. Sen tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö on yksi yrittäjän tärkeistä päätöksistä. Kuukausien ja vuosien mittaan yrityksen tuotoista kertyvät summat voivat olla merkittäviä, ja se miten ja missä kertynyt raha tekee omaa työtään yrittäjän hyväksi vaikuttaa merkittävällä tavalla yrittäjän taloudelliseen tulevaisuuteen.

Onko rahalle hyödyllistä käyttöä yrityksessä?

Yritystoiminnan luonteesta, tavoitteista ja taloudellisesta tilanteesta riippuen ainakin osa ylijäämästä on usein perusteltua jättää yritykseen. Rahaa saatetaan tarvita esimerkiksi yrityksen kasvun vaatimiin investointeihin, ja niistä yrittäjä hyötyy omistamansa yrityksen arvon kasvamisen kautta. Myös tulojen ja menojen kausivaihtelua tasaavaa puskuria on hyvä olla kassassa. Joskus asetetaan tavoitteeksi yrityksen oman pääoman kasvattaminen, joka on perinteisesti mahdollistanut osinkojen maksamisen verotuksellisesti edullisella tavalla. Osinkoverotuksen suhteen tosin lainsäädäntö on muuttunut viime vuosina tiheästi, ja muutoksia saattaa tapahtua myös jatkossa. Yhtä kaikki, riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen rahaa yritykseen kerryttääkin, kannattaa myös sille hankkia pankkitalletuksia parempaa tuottoa. Siihen tarjoamme yrityksellesi kattavan valikoiman sijoittamisen työkaluja. Yrityksen ja yrittäjän henkilökohtaisten sijoitusten tarkasteleminen yhtenä kokonaisuutena on hyvä tapa optimoida yritystoiminnan taloudellinen palkitsevuus yrittäjälle.

40246491_xl

Yrittäjän henkilökohtaisen ansainnan eri muodot

Yrittäjä voi saada henkilökohtaista tuloa yritystoiminnasta neljällä tavalla: palkkana, osinkona, eläkkeen kerryttämisenä sekä luovutusvoittona jos yritys joskus myydään. Lähtökohtana voi pitää sitä, että varat, joita yrityksessä ei tarvita toiminnan pyörittämiseen ja kasvattamiseen tai taseen vahvistamiseen, on järkevää kotiuttaa yrittäjälle muodossa tai toisessa. Yksi tapa on se, että yritys kerryttää palkanmaksun ohessa rahaa yrittäjän eläkerahastoon, jonka tuotot aikanaan täydentävät lakisääteisistä maksuista kertynyttä, usein varsin vaatimatonta eläketurvaa. Vapaaehtoiset eläkemaksut yritys saa vähentää 8.500 euroon asti vuodessa henkilöä kohti. Omaan eläkerahastoon kertynyt pääoma on myös 100%:sesti henkiturvattu toisin kuin lakisääteiset yrittäjä- ja työeläkemaksut.

Laita henkilökohtainen ylijäämä tienaamaan

Yrittäjät saavat usein myös kertaluonteisia tuloeriä normaalin kuukausitulon lisäksi, esim. osinkoja vuosittain tai isomman kertasumman yrityksen myynnistä. Pankkitilillä ei ole taloudellisesti mielekästä makuuttaa yhtään sen enempää rahaa kuin elämiseen tarvitsee, vaan varat kannattaa laittaa sijoituksiin, joista saat merkittäväsi korkeampaa tuottoa. Vuosien varrella kertyvä vaurautesi on dramaattisesti erilainen riippuen siitä, onko niiden vuosituotto 1%, 5% vai vaikkapa 12%.  Tästä löydät konkreettisia esimerkkejä ’Näin raha toimii’ –videoista.

Asiantuntijamme auttavat sinua löytämään omaan tilanteeseesi parhaiten sopivat sijoittamisen ratkaisut. Pyydä yhteydenottoa sähköpostitse tästä linkistä.