Factoring: vakaalle kassavirralle on tarvetta, mutta mitä muuta olennaista yrittäjän kannattaa edellyttää laskurahoituspalvelulta?

  Joona Riitahaara / 29.11.2021

  Yritysten rahoitustarpeet ovat kasvaneet ja pankkitoiminnan sääntely on tiukentunut. Finnveran sekä Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen pk-yritystutkimuksen mukaan joka neljäs yritys on hakenut ulkopuolista rahoitusta viimeisimmän vuoden aikana. Toisaalta saman tutkimuksen mukaan lähes joka kymmenes pk-yritys kertoi, että ei ole hakenut rahoitusta viimeisen 12 kuukauden aikana, vaikka sille olisi ollut tarvetta:

  ”Vaikuttaa siltä, että osa rahoitusta tarvitsevista pk-yrityksistä jättää hakematta sitä. Syynä ovat ensisijaisesti kireät vakuusvaatimukset ja korkea oman pääoman vaatimus”, raportissa todetaan.

  Erilaisille rahoitusratkaisuille – perinteisen pankkirahoituksen lisäksi – on siis kasvavaa tarvetta. Factoringin eli laskurahoituksen suosio on kasvanut merkittävästi viimeisimpien vuosien aikana, eikä syyttä. Hyvin järjestetty laskurahoitus on usein erinomainen vaihtoehto yrityksen kassavirran tasapainottamiseksi ja kasvun moottoriksi. Millaiset ominaisuudet rahoitustarpeen täyttämisen lisäksi ovat olennaisia palvelussa?

  ”Yrityksen johtaminen on huomattavasti helpompaa yrityksen reskontran ja tunnuslukujen pysyessä ajan tasalla.”

  Factoring ei saa viedä aikaa, vaan antaa sitä

  Olemme tunnistaneet tiettyjä pullonkauloja yritysten laskurahoituksen järjestämisessä. Yrittäjän aika on kallista. Joissain yrityksissä voi yrittäjä itse olla se, joka hoitaa laskujen lähetykset ja tiliöinnit kirjanpitoon, toisissa työstä vastaa tilitoimisto tai talousosasto. Oli kyse sitten pienemmästä tai suuremmasta yrityksestä, laskujen kohdistaminen ja erilaisten virhetilanteiden selvittely ovat usein melkoisia aikasyöppöjä.

  Finlandia Factoringin yksi tärkeimmistä kulmakivistä on järjestelmäriippumattomuus ja palvelun helppokäyttöisyys. Saimme mittavan kehitystyön valmiiksi syksyllä, minkä ansiosta ratkaisumme keskustelee vaivattomasti minkä tahansa toiminnanohjaus- ja laskutusjärjestelmän kanssa. Yrityksen johdolle tämä on kriittisen tärkeää: ajansäästön lisäksi yrityksen reskontran ja tunnuslukujen täytyy olla ajan tasalla.

  Kirjanpitäjien työ helpottuu, kun jokainen rahoitettu myyntisaatava kohdistuu automaattisesti oikein.

  Kirjanpitoon helpotusta

  Järjestelmäriippumattomuus on tärkeä aspekti myös tilitoimistojen kannalta. Heille on tärkeää saada vaivaton digitaalinen keskusteluyhteys asiakkaidensa järjestelmiin, eikä teknologia saa muodostua hidasteeksi.

  Jos pahimmillaan laskurahoituksen käyttöönotto lisää kirjanpitäjien käsin tehtävän työn määrää, olemme onnistuneet tekemään juuri päinvastoin. Kirjanpitäjien työ helpottuu, kun jokainen rahoitettu myyntisaatava kohdistuu automaattisesti oikein. Näin kirjanpito on jatkuvasti ajan tasalla, ja samalla säästyy aikaa ja rahaa.

  Henkilökohtainen ja paikallinen palvelu

  Rahoituskumppania valitessa on tärkeä ottaa huomioon henkilökohtaisen palvelun merkitys arjen toimivuuden kannalta. Sillä on merkitystä, vastaako puheluusi kasvoton asiakaspalvelu vai oma henkilökohtainen yhteyshenkilösi. Myös palveluverkoston laajuus kannattaa huomioida, onko toimijalla mahdollisuus palvella paikallisesti.

  Olemme nähneet läheltä yrittäjien elämää yli 20 vuoden ajan. Tehtävämme on kuunnella tarpeita ja tarjota hyödyllisiä palveluita, jotta yrittäjä voi käyttää aikansa heille olennaiseen. Finlandia Factoring on yksi osa tätä kokonaisuutta.

   

  Finlandia Factoringin hyödyt yrityksellesi:
  • Vapautat yrityksellesi nopeasti käyttöpääomaa.
  • Parannat yrityksesi maksuvalmiutta ja tasaat yrityksesi kassavirtoja.
  • mahdollistat asiakkaillesi joustavammat maksuajat.
  • voit valita rahoitettavat tilaajat.
  • saat laskusaatavistasi rahat pankkitilille ilman pitkiä odotusaikoja, jopa saman pankkipäivän aikana.
  • online-raportointi rahoitetuista myyntilaskuista ja käytettävissä olevasta rahoituslimiitistä.
  • asioiden hoito on jouhevaa oman yhteyshenkilön kanssa, joka tuntee yrityksesi.